Incentive

Wyjazdy incentive jako narzędzie biznesowe pozwalają na zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy, podniesieniu lojalności pracowników, zwiększeniu ich zaangażowania w pracę i jej efektywności m.in. poprzez proces identyfikacji z ideałami i celami firmy, bliższym poznaniu się pracowników, czyli poprawieniem komunikacji w biurze. Ważne jest także to, że wypoczęci i nagrodzeni wyjazdem pracownicy pracują chętniej i sprawniej oraz są silnie zmotywowani do wykazania się na swoim stanowisku, aby na tak ekskluzywną wycieczkę pojechać jeszcze raz.

  • Copyright® 2016 janstravel.pl

  • Biuro Podróży Jans Travel
  • ul. Łucka 15/2204 (22 piętro)
  • 00-842 Warszawa
  • tel. +48 22 631 97 42
  • fax +48 22 624 11 39