Lwów

Product image Product image Product image Product image
Plik do pobrania:

608* zł/os. – przy grupie od 45 uczestników
830* zł/os. – przy grupie od 20 uczestników
925* zł/os. – przy grupie od 15 uczestników

 

1. Dzień:
Wyjazd, przejazd w stronę granicy.
Na granicy czas oczekiwania ok. 2 godziny i przesunięcie zegarków o 1 godzinę do przodu.
Przejazd do Lwowa. Spacer z przewodnikiem; pomnika Mickiewicza, przejścia Prospektem Swobody, zwiedzanie Opery Lwowskiej.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

2. Dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem: panorama miasta z Góry Zamkowej, kopca Unii Lubelskie Katedra Greckokatolicka (św. Jura), Stare Miasto – kamieniczki w Rynku – perły architektury renesansowej i barokowej, Katedry: Łacińska (kaplica Kampianów, kaplica Boimów), Ormiańska, Uniwersytet – „Politechnika” im I.Franki (Jana Kazimierza) – najstarsze uczelnie miasta.
Obiadokolacja. Nocleg.

3. Dzień:
Śniadanie. Wykwaterowanie.
Cmentarz Łyczakowski, panteony wybitnych osobistości różnych czasów
i narodowości. Tu znajdziemy groby m.in. Zapolskiej, Konopnickiej, Ordona, Grottgera, Goszczyńskiego…
Cmentarz Orląt Lwowskich Znajdują się tam groby Polaków, którzy polegli
w czasie wojny polsko-ukraińskiej w latach 1918-1919. W obronie Lwowa stanęli wówczas lwowscy młodzieńcy, którzy z wielką odwagą i patriotyzmem walczyli o polskość miasta.
Wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych

 

Program ramowy, kolejność zwiedzania oraz godziny mogą ulec zmianie. Istnieje możliwość modyfikacji programu.

  • Copyright® 2016 janstravel.pl

  • Biuro Podróży Jans Travel
  • ul. Łucka 15/2204 (22 piętro)
  • 00-842 Warszawa
  • tel. +48 22 631 97 42
  • fax +48 22 624 11 39